De huidige samenleving kent grote maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering, overbevolking, pandemieën; de mensheid staat voor grote uitdagingen en een opgave tot transformatie. Vraagstukken die niet met een paar snelle lijnen op te lossen zijn, door een kabinet binnen regeerperiodes van enkele jaren.

Samen willen we op zoek naar nieuwe perspectieven voor de samenleving en daar ook vorm aan geven. De Middeleeuwse kathedralenbouwers vormen onze inspiratiebron. We willen nieuwe kathedralen bouwen. Maatschappelijke kathedralen voor het samenleven van morgen. Niet met mortel en cement, maar met de kennis van elkaar en met toepassing van nieuwe innovaties. 

De kathedralenbouwersbijeenkomst vindt jaarlijks plaats in de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch. Neem voor meer informatie contact op via het formulier.

maandag 22 april 2024, 15.30 uur, 's-Hertogenbosch 

Programma 2024

Quo vadis Europa en Nederland?

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de neoliberale euforie die erop volgde zagen veel beleidsmakers de wereld meer en meer als een groot dorp, waarin grenzen van geringere importantie werden geacht, economieën opener werden en we een schijnbaar oneindige groei van de wereldhandel meemaakten.

In de recente jaren echter is het geopolitieke veld aan grote veranderingen onderhevig en heeft tegelijk de leefbaarheid van onze planeet een zeer hoge urgentie gekregen. In dit krachtenveld moet Europa en daarbinnen ook Nederland zich naar een nieuwe positie manoeuvreren, die recht doet aan economische en maatschappelijke verworvenheden en die daarnaast zowel (brede-) welvaartsvast als duurzaam is. Waarbij politiek en samenleving na lange tijd van grenzeloos vertrouwen en grenzeloos samenwerken, zich lijken terug te willen trekken achter de eigen voordeur. We zoeken een nieuwe balans, een weg vooruit.

Als inleiders ontvangen we dit jaar Karien van Gennip, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tevens vice-premier, en Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven.

Het geheel zal muzikaal worden omlijst door vooraanstaand Nederlands jazztrompetist Eric Vloeimans

De bijeenkomst wordt gemodereerd door Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University.

Karien van Gennip studeerde Technische Natuurkunde in Delft. Zij was onder meer staatssecretaris van Economische Zaken tijdens Balkenende II en III, bekleedde diverse directiefuncties bij ING Groep en was voor ze minister werd CEO bij de coöperatieve zorgverzekeraar VGZ.

Robert-Jan Smits trad in 2019 aan bij de TU/e. Daarvoor was hij vele jaren werkzaam bij de Europese Commissie waarvan de laatste 8 jaar als Directeur-Generaal Onderzoek & Innovatie. In die hoedanigheid was hij eindverantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van Horizon 2020, het EU onderzoek- en innovatieprogramma met een budget van 80 miljard euro.

Robert-Jan Smits zal vanuit zijn achtergrond het Europese perspectief neerzetten. Daarna zal Karien van Gennip meer inzoomen op de noodzakelijke beleidskeuzes in Nederland. 

Robert-Jan Smits    

Robert-Jan Smits trad in 2019 aan als collegevoorzitter  bij de TU/E. Hij was daarvoor onder meer bijna 10 jaar werkzaam bij de Europese Commissie als directeur-generaal Research & Innovation.

Wim van de Donk    

Wim van de Donk is rector magnificus van Tilburg University en was in de periode daarvoor commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. 

Karien van Gennip    

Karien van Gennip is sinds januari 2022 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en sinds september 2023 tevens vicepremier in het kabinet Rutte IV. 

Meer informatie

Initiatiefnemers

Tilburg University 

Tilburg University is een katholieke universiteit in Tilburg en is gespecialiseerd in mens- en maatschappij- wetenschappen. 

VNO-NCW

VNO-NCW behartigt de belangen van ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren.

TU/E

De Technische Universiteit Eindhoven is een technische universiteit in Eindhoven.